KR kor
JP jpn
EN eng
VIvi

Thuận tiện hơn với dịch vụ tài chính non-facing

Giờ đây người dùng có thể tham gia dịch vụ tài chính, mở sổ, đăng kí thẻ mà không cần đến ngân hàng.
Dịch vụ tài chính non-facing này dựa trên kỹ thuật cao với tính năng xác thực, bảo an, tiện lợi mà ai cũng sẽ hài lòng.

Thú vị hơn với kỹ thuật cảm biến đa dạng của smartphone

Cung cấp tính năng scan đa dạng bằng camera

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua cảm biến chuyển động

Phương pháp xác thực bảo mật thông qua nhận dạng vân tay, khuôn mặt

Truyền nhận dữ liệu giữa các điện thoại thông minh thông qua cảm biến tiệm cận

Dịch vụ thanh toán qua Ble, NFC

Point of sale payments for the store of the future

As a result, we can deliver the highest possible payment success rate for every transaction.

Dịch vụ thanh toán điện tử Block Chain

Hệ thống giao dịch Block Chain cho các dịch vụ ví điện tử di động cung cấp môi trường giao dịch minh bạch và đáng tin cậy cho người dùng và mọi cửa hàng thành viên.

Alliex System Archtecture

Cảm biến sinh trắc học Biometrics

Áp dụng công nghệ xác minh sinh trắc học như vân tay, con ngươi, khuôn mặt, võng mạc,…

Sử dụng đa dạng tại các non-facing channel, nơi mà việc bảo mật hết sức quan trọng hoặc mức độ bảo mật tương đối yếu

Sử dụng dữ liệu tạm thời (Token) để tránh rò rỉ thông tin cá nhân

Network-based or gateway-based

Xác nhận đồng thời mã PIN + dấu vân tay khi thanh toán qua mobile